Wachttorengenootschap en Jehovah`s Getuigen

 

"HEAR and say IT IS TRUTH", uit Jesaja 43:9 welke de Wachtchtower Radio (WBBR) op een programma aankondiging gebruikte.

Ik zou zeggen tegen iedere oprechte Jehovah`s Getuige: "Hoor de vele zonden van de Watchtower aan en zeg oprecht "IT IS TRUTH!".

Wuif de verschillende grote zonden van het Wachttorengenootschap niet weg alsof het iets onbeduidends is. Zeg niet:"Leave it Jehovah", het kon wel eens zijn dat Jehovah juist kijkt hoe wij met zulk soort zonden van een Organisatie omgaan waar we ons mee verbonden hebben. Dan maken we dezelfde fout als mensen die vragen: "Waarom doet God niets aan het onrecht?" Misschien vraagt God wel wat die mensen er ZELF aan gedaan hebben.

Of je maakt je er met de smoes af "dat het toch allemaal leugens zijn" wat tegenstanders over het Wachttorengenootschap beweren. Vraag jezelf meteen ook eens af, van wie die "tegenstanders" dan eigenlijk "tegenstanders" zijn. In mijn geval ben ik geen tegenstander van mijn ( vroegere ? ) broeders en zusters die zich Jehovah`s Getuigen noemen. En ik ben zeer zeker geen tegenstander van Jehovah God en Zijn Zoon. In de tijd dat ik een actieve Jehovah's Getuige was kwam Jehovah op de eerste plaats en niet het Wachttorengenootschap. Toen we over de 10 jarige verbondenheid van het Wachttorengenootschap met de Verenigde Naties hoorde ben ik het gaan onderzoeken en ging er uiteindelijk van over mijn nek.

Vanaf 1996 was dat daarom voor mijn vrouw en mij geen makkelijke tijd. En we waren zeker niet de enigsten want velen waren ons al voorgegaan en zouden ons nog volgen op de weg van vervolging door broeders die kadaverdienst voor het Wachttorengenootschap verrichten. Alsof je in het slijk bent komen te staan en je familie, vrienden en kennissen moet missen. Tijdens de vele gesprekken met ouderlingen in die jaren, waarbij ik zelf met mijn eigen ogen en oren zag en hoorde, moest mijn vrouw het van mij horen en erop vertrouwen dat die gesprekken echt zo oneerlijk verliepen. Misschien is dat voor mijn vrouw zwaarder geweest dan voor mij. Ik was er persoonlijk getuige van dat partijdigheid de boventoon voerde, tijdens die gesprekken met de MANAGERS ouderlingen van het Wachttorengenootschap.

Ik denk dan vaak aan de volgende tekst gedeeltes wanneer ik mij de 'broeders' herinner die mij restricties oplegden, en ik denk aan de jaren daarna waar ronduit over mij gelasterd werd door Jehovah`s Getuigen, die denken dat iemand die 'niet meer naar de pijpen van het Wachttorengenootschap wil dansen' een soort van "vogelvrije" is, waar je zonder gevolgen over mag roddelen en lasteren.

Ik vergeleek dan vaak de uitspraken van David met mijn eigen situatie in de gemeente. Of ik vergeleek de gemeente waar ik bij hoorde met die stad uit Jesaja 55 9-14. Ik denk dat vele "ex Wachttoren-Getuigen" zich ook in dat gevoel kunnen vinden en dat ik niet enkel voor mezelf praat, wanneer ik over dit soort ervaringen spreek.

Want ik heb geweld en geredetwist gezien in de stad . . .
En van haar openbare plein zijn verdrukking en bedrog niet geweken . . .
Want het was niet een vijand die mij ging smaden;
Anders zou ik het kunnen verdragen.
Het was geen intense hater van mij die een groot air tegen mij aannam;
Anders kon ik mij voor hem verbergen.

Maar gij waart het, een sterfelijk mens die als mijn gelijke was,
Iemand die vertrouwd met mij was en mijn kennis,
Want wij genoten altijd zoete vertrouwelijke omgang met elkaar;
Naar het huis van God wandelden wij altijd in de dichte drom. Psalm 55:9-14

En hieronder Psalm 31:23 zoals Frans Croese deze tekst vertaald heeft in de vertaling van Psalmen
'Tot lof van God':

Aanvankelijk had ikzelf gezegd,
overhaast, in paniek:
'Ik word hier voor Uw eigen ogen
afgemaakt . . .'

Maar waarlijk, U hebt mijn luide
smeken verhoord, de bede waarmee ik
om hulp tot U riep. Psalm 31:23

Wanneer je als Jehovah`s Getuige niet hypocriet wil zijn, zou je eigenlijk moeten doen, wat we tijdens de prediking mensen uit bijvoorbeeld de "Christenheid" aanmoedigen te doen. Namelijk van hun kerk "uit te gaan". Van hun kerk uit gaan - al zijn ze 80 of 100 jaar - om straks niet in de zonden van de Christenheid te delen die - zoals wij leerden - een deel van die dronken hoer op het wilde beest is.

Jehovah`s Getuigen zijn goed op de hoogte wat betreft Openbaring 18: 4-10 en de waarschuwing erin. Zodat ook zij niet te verontschuldigen zijn, wanneer zij de waarschuwing om van alle religie uit te gaan, in de wind slaan. Alle religie is vals, er bestaat geen ware religie. Een persoonlijke band en geloof met en in de Almachtige God Jehovah en Zijn Zoon Jezus Christus is iets heel anders dan het 'bedrijven' van georganiseerde religie, waar macht en geld de boventoon voeren en families met achterlijke regeltjes geestelijk gevangen worden gehouden.

Houd in gedachte de overspelige verhouding van het Wachttorengenootschap met de Verenigde Naties. Om Jehovah`s Getuigen eraan te herinneren waarmee het Wachttorengenootschap zich 10 jaar lang als een NGO mee verbonden heeft hier een artikel waarin uitgelegd wordt waar de VN haar oorsprong heeft. De vele Slacht Offers die geofferd zijn door een beleid wat betreft het weigeren van het "vloeibare lichaamsdeel" bloed als medische behandeling. De wereldwijd sexueel misbruikte kinderen. De vele getuigen die zelfmoord hebben gepleegd. De gezinnen die verwoest zijn en de families die moedwillig uit elkaar gerukt zijn door de splijtzwam genaamd "Wachttorengenootschap.

Maar aan de andere kant. Er zomaar uitstappen zou wel een heel groot offer zijn. De meeste van ons zitten er tot onze oren in. We zouden niet alleen familie en vrienden verliezen. We zouden ook onze zakelijke connecties verliezen in bijvoorbeeld de schoonmaak branche, waar veel Jehovah`s Getuigen hun werk in hebben gevonden.

Dat word een regelrechte ramp voor Jehovah`s Getuigen die er van de n op de andere dag uit zouden stappen. Die vallen in hetzelfde gat waar veel broeders en zusters de decennia`s ervoor, zijn in gevallen, waar eenzaamheid en een gevoel van verlatenheid je deel zijn.

Gelukkig zijn er ook die "in Christus" broeders en zusters van elkaar ( willen ) zijn en elkaar zo goed als mogelijk willen helpen, in plaats van degenen die enkel broeders en zusters van elkaar willen zijn - op voorwaarde - dat ze "georganiseerd zijn" onder het Wachttorengenootschap. De zekerheid is er ook, dat er altijd iemand is die wil luisteren. Jehovah en Jezus luisteren. Maar ook lotgenoten willen elkaar vaak aanhoren.

Het Wachttorengenootschap niet langer de macht blijven geven - die ze nu over ons en onze families hebben - is wat moet gebeuren. Want die macht geven Jehovah`s Getuigen namelijk zelf aan het Wachttorengenootschap door elkaar te mijden en in de steek te laten en er een 'angst cultuur' ontstaat en heerst. Niemand wil zijn familie, vrienden en kennissen missen, en die angst voor verlies, is de macht van het Wachttorengenootschap.

Het is net als met oorlog. Als niemand de wapens opneemt is er geen oorlog. Als Jehovah`s Getuigen elkaar niet meer in de steek laten verliest het genootschap haar macht. Zoals we weten werden op de Congressen in 2016 wereldwijd de regels rond het mijden en uitsluiten nog eens verder uitgebreid. Bekijk deze video voor het bewijs: uitgesloten.org

We ( ik schrijf 'we', omdat ook mijn familie verscheurd is ) moeten dus van de 'angst cultuur' af, zodat we elkaar niet meer "zouden moeten verraden" wanneer er onder ons mensen zijn die verder kijken dan hun neus lang is en die werkelijk op Jehovah en Jezus durven vertrouwen bij het zoeken en vinden van waarheid.

Want geloof me, Jehovah`s Getuigen lopen op het moment flink achter wat betreft het "ontwaken van de mensheid" en van wat er achter de schermen van deze wereld afspeelt en hoe organisaties vaak allemaal naar dezelfde bron leiden.

Brief Paul Hoeffel van 4 Maart 2004
stond jaren online bij UN
Dag Hammarskjold Library

UN Dag Hammarskjold Library

Zes Brandpunten bewijzen uitsluiting
Wachttorengenootschap

Brief Minister Dekker aan
de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal van 12-12-2017

Brief Minister Dekker aan
de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal van 14-02-2018

Verborgen afbeelding 1

Verborgen -met spiegel- afb 2

Verborgen afbeelding 3a

Verborgen afbeelding 3b

Verborgen afbeelding 4a

Verborgen afbeelding 4b

Verborgen afbeelding 5

Verborgen afbeelding 6a

Verborgen afbeelding 6b

Verborgen afbeelding 6c

Verborgen afbeelding 7

SUBLIMINAL IMAGES
IN WATCHTOWER ART

Silentlambs

Lid Bethel (Hoofdkantoor
Wachttorengenootschap US Brooklyn NY)
gearresteerd voor naakt foto`s en
andere misdaden tegen kinderen

uitgesloten.org

De Sekten worden steeds meer sektarisch

Wachttorengenootschap blijkt een waar
pedofielen-broeinest te zijn

Boeken over Jehovah`s Getuigen

Slachtoffers eisen onderzoek naar
misbruik Jehovah's Getuigen:
'Kinderen lopen gevaar'

Jehovah's Getuigen houdt documenten
kindermisbruik jarenlang binnenskamers

RTL Nieuws 8 Februari 2018

Emmen: Claire onderging 35 jaar lang
seksueel misbruik

'Een paradijs voor pedofielen'

'Dit is ons geheim. Als je je mond opendoet,
zal ik je wat aandoen.'

Ouderling is rechercheur,
rechter n psycholoog

Bij Jehova's komt de groep
altijd vr het individu

Jehovah's Getuigen: Afvalligen zijn
geestelijk ziek

'Een paradijs voor pedofielen'

Rusland wil Jehova's verbieden:
ze zijn gevaarlijk en 'extremistisch'

Jehova's onderzocht houden ze misbruik
onder de pet?

Australische Jehova's Getuigen hielden
seksueel misbruik geheim

Jehovah's in VS moeten miljoenen betalen

Miljoenenboete Jehovah's Getuigen voor
verzwijgen misbruik

Jehova's getuigen groeiden tegen Hitlers
verdrukking in

Thuiskomen mag, maar blijven eten, nee

Je geeft echt je ziel aan Jehova

COC boos op Jehova's om kinderfilmpje

COC vraagt Jehova's getuigen
kinderfilmpje van site te halen

De glimlach hoort bij Jehova's getuigen

De nieuwe strategie van de
Jehova's Getuigen

Alle artikelen in TROUW

 

TIP: Gebruik in je browser de knop "DEZE PAGINA OPNIEUW LADEN" of druk op het toetsenbord de toetsen CTRL plus F5 in, om deze pagina te vernieuwen naar de laatst bijgewerkte versie