De Zoon van God

 

Toen hij de scharen zag, ging hij de berg op; en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem; en hij opende zijn mond en ging ertoe over hen te onderwijzen en zei:

"Gelukkig zijn zij die zich bewust zijn van hun geestelijke nood,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen toe.

Gelukkig zijn de treurenden,
want zij zullen vertroost worden.

Gelukkig zijn de zachtaardigen,
want zij zullen de aarde berven.

Gelukkig zijn zij die hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Gelukkig zijn de barmhartigen,
want hun zal barmhartigheid worden betoond.

Gelukkig zijn de zuiveren van hart,
want zij zullen God zien.

Gelukkig zijn de vredelievenden,
want zij zullen 'zonen van God' worden genoemd.

Gelukkig zijn zij die ter wille van de rechtvaardigheid zijn vervolgd,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen toe.

Gelukkig zijt GIJ wanneer men U smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad tegen U spreekt ter wille van mij. Verheugt U en springt op van vreugde, want UW beloning is groot in de hemelen; zo immers hebben zij de profeten vr U vervolgd".
Matthes 5:1-12

Over de Koning Jezus Christus, de eerstgeboren [het eerst geschapen] Zoon van God, is veel geschreven.
Ik heb hieronder enkele teksten en afbeeldingen gebruikt om aan te geven hoe ik geloof wie Jezus Christus is. Ik heb uit alles wat ik de afgelopen 35 jaar over Jezus gehoord, gelezen en geleerd heb conclusies getrokken.

Jarenlang geloofde en leerde ik dat Jezus een engel is. Dat geloof ik niet meer van iemand die het beeld is van de Almachtige God Jehovah. Jezus lijkt als twee druppels water op zijn Vader. Jezus heeft alle autoriteit van zijn Vader en Zijn God gekregen. Jezus heeft een goddelijke natuur. Hij kan dus nooit een engel zijn als Jezus met Zijn Vader "het God zijn" uitvoert. Het zijn twee persoonlijkheden die n zijn. Een man en een vrouw zijn samen n vlees en toch zijn het twee verschillende personen. Zo is het met God en Zijn Zoon ook. Ze zijn n maar twee verschillende personen. De Zoon was eens drie dagen dood en de Vader wekte hem op, terwijl de Vader Zelf niet kan sterven.

Na de oordeelsdag - het 1000 jarig Koninkrijk - draagt Jezus alles weer aan zijn Vader over.

Maar wanneer alles aan hem onderworpen is, dn zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alles aan hem heeft onderworpen, opdat het zal zijn: God alles in allen! 1 Korinthirs 15:28

Ik persoonlijk vind van wat hieronder staat het meest logisch in verband met een uitleg over God`s Zoon.

De Vader en de Zoon

Jezus Almachtige Zelf?

 

TIP: Gebruik in je browser de knop "DEZE PAGINA OPNIEUW LADEN" of druk op het toetsenbord de toetsen CTRL plus F5 in, om deze pagina te vernieuwen naar de laatst bijgewerkte versie