Andere boeken en brieven

 

De bibliotheek van AlexandriŽ bevatte ooit ťťn miljoen rollen. Julius Ceasar vernielde 700.000 boekrollen van onschatbare waarden. In de zevende eeuw vernielden de Arabieren van wat er nog over was. De Romeinen staken Carthago in brand met een verlies van 500.000 rollen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan wat het verbranden en moedwillig vernietigen van kennis van de oude wereld betreft.

Als ik aan de 66 boekrollen die in de Bijbel verzameld zijn denk, heb ik ook het gevoel dat er zaken moedwillig zijn weggelaten. Wanneer je daar de 11 Deuterocanonieke Geschriften Tobit, Judit, 1 MakkabeeŽn, 2 MakkabeeŽn, Wijsheid, Jezus Sirach, Baroech, Brief van Jeremia, extra`s bij Esther, aanvullingen bij DaniŽl en Gebed van Manasse bij opteld zijn het er 77. De getallen 66 en 77 zijn volgens mij niet alleen qua aantal verschillend. Hoewel in de Vrijmetselarij het getal 77 ook belangrijk schijnt te zijn. En hier nog een adres met een uitleg over getallen.

Het oude Hebreeuwse geschrift Het Boek der Oprechten (Hebreeuwse Sefer-Hayasher) - in het Nederlands vertaald door Ada Hill - waar Jozua 10:13 en 2 Samuel 1:18 naar verwijzen, mis ik ook bij die 66 boekrollen.

 

In de Gooische Bijbel zijn alleen de eerste 16 hoofdstukken van het - in Qumran teruggevonden - boek Henoch in het Nederlands vertaald, helemaal compleet is het Boek Henoch ( Ethiopisch Boek van Henoch ) veel groter. In het Nieuwe Testament wordt in de Brief van Judas ( vers 14 en 15 ) uit het Boek Henoch (1:9 ) geciteerd. Psalm 151 en Psalmen van Salomo maakten in de eeuwen voor Jezus Christus wťl deel uit van de Joodse canon (toentertijd de Septuaginta), maar zijn daaruit later verbannen.

 

In de Gooise Bijbel - vertaald door Pieter Oussoren en Renate Dekker - zijn de volgende geschriften
( er bestaan nog veel meer oudtestamentische geschriften ) verzameld:

Geschriften bij het Oude Testament:

HENOCH
PSALMEN 151 - 155
PSALMEN VAN SALOMO
ODEN VAN SALOMO
4 EZRA

Geschriften bij het Nieuwe Testament:

BRIEF AAN LAODICEA
VOOR-EVANGELIE VAN JACOBUS
EVANGELIE VAN PSEUDO-MATTHE‹S
EVANGELIE VAN TOMAS DE ISRAňLIET
EVANGELIE VAN DE EBIONIETEN
EVANGELIE VAN PETRUS
EVANGELIE VAN NIKODEMUS
EVANGELIE VAN TOMAS
EVANGELIE VAN MARIA MAGDALENA
LOFZANG VAN APA TIMOTE‹S
EVANGELIE VAN JUDAS
EVANGELIE VAN FILIPPUS
EVANGELIE DER WAARHEID
HANDELINGEN VAN PETRUS
HANDELINGEN VAN PAULUS EN TEKLA
MARTELAARSGETUIGENIS VAN PAULUS
HANDELINGEN VAN JOHANNES
HET HEENGAAN VAN MARIA
HANDELINGEN VAN PAULUS EN ANDREAS
HANDELINGEN VAN JACOBUS
HANDELINGEN VAN PETRUS EN DE TWAALF APOSTELEN
DE HANDELING VAN PETRUS AAN ZIJN DOCHTER
OPENBARING VAN PAULUS

Quasi-Heidense Orakels

SIBYLLIJNSE ORAKELS

 

Tel je al de bovenstaande boekrollen op bij de 66 meest bekende Bijbelboeken, dan zou onze Bijbel eventueel meer dan 100 boekrollen kunnen zijn. Laten er een paar niet in aanmerking komen voor plaatsing naast de 66 bekende boeken dan zijn we in ieder geval van dat getal 66 af in de Heilige Schrift. Niet dat het aantal belangrijk is, maar als boeken moedwillig weggelaten zouden kunnen zijn en express het aantal 66 in de Bijbel verzameld is, zou dat van grote misleiding door de daders getuigen. Bij sommige getallen gaan bij mij de alarmbellen rinkelen.

Ik heb de 11 ( getal 11 is ook bijzonder en nog een voorbeeld waarom de getallen in en rond de Bijbel misschien geen toeval zijn De eerste Wereldoorlog eindigde op het 11de uur op de 11de dag van de 11de maand ) Deuteroncanonieke boeken in de Naardense Bijbel en al de boeken in de Gooische Bijbel nog niet zo lang in bezit en dus zo goed als niet gelezen.

Ik lees vaak eerst de samenvattingen als die beschikbaar zijn :-) Iets verderop een paar voorbeelden waarvan ik zelf denk dat sommige misschien wel gewoon onzin of misschien half waar kunnen zijn en andere gedeeltes gewoon waarheid kunnen zijn. Het lezen van de overzichten betreft de boeken in de Gooische Bijbel gaf mij wel het gevoel dat de 66 boeken in de Bijbel er gewoon in thuishoren.

Eerder dus een tekort aan boeken in de Bijbel dan een overschot aan wat er niet in thuis zou moeten horen. Al krap ik mezelf wel eens achter mijn oren van wat sommige daarin optekenden. Bijvoorbeeld Paulus, dat schijnt een klein mannetje te zijn geweest met een grote kromme neus en een paar kromme benen. Maar wel een moedige ( moed is een veredelde vorm van dapperheid ) man, en dat maakt iemand in mijn ogen groot en iemand waar je respect voor op kan brengen, ook al begrijp je sommige van zijn uitspraken misschien niet altijd helemaal.

Hier een paar voorbeelden van wat er over Jezus geschreven wordt. Jezus buigt als kind een palm om zijn moeder schaduw te geven. Wanneer Jezus als kind van klei mussen maakt wordt hij aangeklaagd de sabbat te ontwijden. Als Jozef komt kijken, klapt Jezus in zijn handen waarop de mussen wegvliegen.

En nog veel en veel meer wetenswaardigheden in die niet in de Bijbel opgenomen boeken, waarvan er sommige boeken wel en andere boeken er inderdaad niet in zouden horen.

Opmerkelijk wat betreft het weglaten van tekst gedeeltes in de verschillende Bijbel vertalingen is de nieuwe en herziene uitgave ( 2017 ) van de Nieuwe Wereld Vertaling uitgegeven door het Wachttorengenootschap. Daarin hebben ze voor het gemak het mooie gedeelte over vergeving weggelaten. Ik vind Johannes 8: 1-11 altijd ťťn van de mooiste gedeeltes over Jezus Christus en hoe Hij over vergeving dacht.

In die herziene Nieuwe Wereld Vertaling - uitgegeven in Nederland op 27 en 28 Mei 2017 tijdens het bezoek van Governing Body Member Geoffrey Jackson - is voor het gemak dus Johannes 8: 1-11 weggelaten. Omdat het - zoals een getuige mij uitlegde - in een oude Statenvertaling qua versen telling niet op volgorde stond. Persoonlijk moest aan de keiharde "Uitsluitingsregeling" van het Wachttorengenootschap denken waarbij Johannes 8: 1-11 in de weg zit.

En hieronder het gedeelte in die oude Statenvertaling welke de Jehovah`s Getuige mij stuurde in verband met de uitleg over het weglaten van Johannes 8: 1-11: De getuige stuurde de volgende uitleg erbij: "Een oude Statenvertaling had de eerste 11 versen erin staan, maar begint bij Hoofdstuk 8 weer opnieuw met vers 1".

De Apocriefe Boeken en andere

Statenvertaling Apocriefen

Apocriefen van het Oude Testament

Over het Boek Henoch

Boek der Oprechten

Boek Henoch ( Compleet )

Boek Jubileen

Naardense Bijbel

Gooische Bijbel

Brief aan Tiberius Caesar

 

JEHOVAH.NU MAAKT GEEN GEBRUIK VAN COOKIES.

TIP: Druk op het toetsenbord de toetsen CTRL en F5 tegelijk in om deze pagina te vernieuwen naar de laatst bijgewerkte versie