Eindtijd: Nefhilim, Hybriden, Transhumane Mens en de Vermenging der Soorten

"Ja, goed zijn die!" is iets heel anders dan de meeste Bijbelvertalingen in Genesis 6:2 weergeven.

In vers 2 van Genesis 6 word in bijna alle andere Bijbelvertalingen, de dochters van de mens door de gevallen engelen alleen maar als "mooi" gezien. Ik heb dat altijd als een beetje kinderachtig ervaren. Leuk voor in een kinderbijbel met plaatjes, maar niet om daar later een wereldomvattende vloed aan te koppelen, waarin de nakomelingen van de engelen en de mensheid op acht personen na omkwamen.

De gevallen engelen vonden de dochters niet alleen "mooi" - nog niet zover van de volmaaktheid waren ze ongetwijfeld prachtig om te zien - maar ze waren in de ogen van de gevallen engelen "goed om te kruisen". Mens X Engel = Nephilim. Een hybride dus, een bastaard een kruising.

Die interesse van de engelen in de dochters van de mens had te maken met het moedwillig verbasteren van de mensheid. De mens vermengen met ander vlees en andere soorten. Het had een doel en was niet gebaseerd op enkel begeerte en het verlangen van engelen naar mooie vrouwen.

Dus het woord "goed" met "mooi" of "schoon" vertalen zoals bijna alle Bijbelvertalingen doen - behalve dus de Naardense Bijbel - zet je op het verkeerde been. Let eens op wat er in de kanttekeningen van de Statenvertaling met kanttekeningen staat over Genesis 6:2 en ik citeer letterlijk:

Dat 2 Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij 3 schoon waren, en zij namen zich vrouwen 4 uit allen die zij verkoren hadden.

3 Hebr. goed, dat is, schoon. Alzo Gen. 24:16; 41:22. Ex. 2:2. EINDE CITAAT

Mij is duidelijk dat in Genesis 6:2 vertaald moet worden met GOED en niet met MOOI of SCHOON. Dus de - 100% volbloed mens - vrouwen waren goed om te paren en kruisen. De mensheid te verbasteren dus en dat tot op de dag van vandaag.

In het Boek der Oprechten 4:18 ( Hebreeuwse Sefer-Hayasher ) het oude Hebreeuwse geschrift waar Jozua 10:13 en 2 Samuel 1:18 naar verwijzen, word over ťťn van de verschillende manieren betreft de vermenging der soorten gesproken.

In het bijbelboek DaniŽl 2:43 gaat het ook over vermenging van zaad van de mens, ik citeer uit de Naardense Bijbel:

". . . zij zullen zich door mensenzaad vermengen,
maar zij zullen zich niet hechten, de een aan de ander,- precies zoals ijzer zich niet vermengt met leem; . . ."

Bovenstaande tekst uit DaniŽl heb ik uit de Nieuwe Wereld Vertaling ( NWV ) overgenomen. Hieronder nogmaals Genesis 6:2 uit de Naardense Bijbel in verband met "-rode-".

De zonen van God zien de dochters van de -rode- mens aan: ja, gůed zijn die!- en zij nemen zich vrouwen, uit al wat zij hebben verkoren.

De Naardense Bijbel vertaald dus met "rode" mens. Daar word mee bedoeld rood bloedig. Met ferro, ijzer erin dus. Ruik maar eens aan een druppel bloed van jezelf, je ruikt ijzer. Op Internet heb ik eens beweringen gelezen dat "blauw bloed" ( bloedlijnen ) meer koper bevat dan ijzer. Het "blauw bloed" kleurt donkerder dan het volbloed menselijke rode bloed. Ik vind dat opmerkelijk. Denk er zelf eens over na. Misschien niet echt belangrijk maar wel interessant om te weten.

De meeste Bijbelvertalingen spreken in Genesis 6:4 over "de dagen erna", wanneer over de Nephilim op aarde gesproken word. De King James, de Statenvertaling ( SV ), de Naardense Bijbel, de Nieuwe Wereld Vertaling ( NWV ) en bijvoorbeeld de Leidse Vertaling, vertalen alle met een tijd na de vloed waarin ook de Nephilim op Aarde zijn.

Ik citeer uit de NWV: ".†.†. De Nephilim bleken in die dagen op de aarde te zijn, en ook nog daarna, toen de zonen van de [ware] God betrekkingen met de dochters der mensen bleven hebben en dezen hun zonen baarden; dit waren de sterke mannen die er oudtijds waren, de mannen van vermaardheid". Genesis 6:4

Denk maar aan Goliath met zes vingers en zes tenen aan elke hand en voet. Denk ook maar gerust aan de Griekse Mythologie, met personen zoals Hercules en soortgenoten. Allemaal kruisingen tussen mensen en engelen. De waarheid is vaak wonderlijker dan de leugen die de waarheid moet verdoezelen.

De vloed werd door de Almachtige God Jehovah gebruikt om een stokje voor dat "fokprogramma", "het vermengen der soorten", te steken. De Nephilim, de zonen ( vraag me wel eens af of het niet alleen zonen waren maar ook dochters ) van de engelen kwamen om, maar nieuw gefokte en gecreŽerde hybriden kwamen ook na de vloed weer op aarde. De reden dat God de vloed gebruikte was volgens mij - sommige anderen geloven dat ook - ervoor te zorgen dat de beloofde Messias uit een 100% volbloed menselijke vrouw geboren zou kunnen worden.

Had Satan zijn gang kunnen gaan - zonder de vloed - dan zou de maagd Maria misschien niet meer 100% volbloed mens zijn geweest. "Ga niet buiten de dingen die geschreven staan" zullen sommige opmerken en ze bedoelen daarmee de 66 meest bekende Bijbelboekjes. Wie echter ore heeft hij hore.

Komende maanden zal ik bovenstaande verder bijwerken en wil ik het onderwerp "Transhumane Mens" ter sprake brengen. Hieronder alvast een citaat vanaf een site van de TU Delft, ik citeer:

"De ontwikkelingen van genetica, informatica, nanotechnologie, robotica, neurochirurgie, synthetische biologie en op het terrein van de artificiŽle intelligentie gaan zo snel dat talloze mensen het nauwelijks of niet meer (kunnen) volgen. Kant-en-klaarprojecten lagen al jaren op de tekentafel van de genetic engineers en worden nu uitgevoerd.

De toekomst van de transhumane mens, een mengeling van mens en super-technologie, komt steeds dichterbij. Er wordt al druk geŽxperimenteerd met het samensmelten van mens en machine (cyborg). . . . Nogal wat Hollywoodfilms hebben de transhumane mens al enkele decennia geleden aangekondigd: de bionische mens, iron man, spiderman, superman. De technologische ‹bermensch wordt in vele kleurschakeringen op het witte doek gebracht als de toekomstige held. Maar wie of wat is de mens? Zijn wij ons brein? Hebben we gťťn vrije wil?" Einde citaat.

En hier alvast nog een citaat om aan te tonen dat het verlangen van de mens naar volmaaktheid eigenlijk normaal is. Alleen zal dat gebeuren door bemiddeling van Jezus Christus in Naam van Zijn Vader De Almachtige God Jehovah en niet zoals Satan het in zijn Nieuwe Wereld Orde ( NWO ) wil hebben. Ik citeer vanaf Wikipedia:

"Transhumanisten willen hun huidige lichaam upgraden met nieuwe technieken, zodat het niet meer veroudert en meer zou presteren dan "natuurlijk" is, bijvoorbeeld door een verbinding van hersenen en computer voor meer intelligentie, zodat de mens een cyborg wordt en evolueert tot posthuman. Volgens hen zijn de huidige prothesen zoals brillen, hoorapparaten en kunstledematen, die tegenwoordig steeds verbeterd worden, al voorlopers van deze ontwikkeling". Einde citaat

Een ander citaat:"Veel lezers zullen verbaasd zijn te vernemen dat ondanks deze onbekenden, dergelijk transgeen geknutsel actief plaatsvindt in de meeste delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten, Groot-BrittanniŽ en AustraliŽ, waar dierlijke eitjes worden gebruikt om hybride menselijke embryo's te creŽren waaruit stamcellijnen kunnen worden geproduceerd voor medisch onderzoek. President Barack Obama heeft verschillende uitvoeringsbesluiten ondertekend die voorzien in een dergelijke federale financiering om dit soort embryonaal onderzoek in de Verenigde Staten uit te breiden.

Afgezien van de synthetische biologie, waar geheel nieuwe levensvormen worden gebrouwen, is er geen grens aan het aantal mens-dier-hersenspinsels dat momenteel in laboratoria over de hele wereld wordt ontwikkeld. Een team van de universiteiten van Newcastle en Durham in het Verenigd Koninkrijk heeft onlangs plannen aangekondigd om "hybride konijnen- en menselijke embryo's te creŽren, evenals andere "chimaera"-embryo's die menselijke en koeiengenen vermengen." Dezelfde onderzoekers zijn er al op alarmerende wijze in geslaagd om weefsel "uit dode menselijke cellen te reanimeren in een andere doorbraak die werd aangekondigd als een manier om ethische dilemma's over het gebruik van levende embryo's voor medisch onderzoek te overwinnen. "[ii] In de Verenigde Staten hebben soortgelijke studies Irv Weissman, directeur van Stanford University's Institute of Cancer/Stem Cell Biology and Medicine in CaliforniŽ, ertoe gebracht om muizen te creŽren met deels menselijke hersenen, waardoor sommige ethici in de toekomst de kwestie van "gehumaniseerde dieren" aan de orde stellen die "zelfbewust" zouden kunnen worden als gevolg van genetische modificatie.

Zelfs de voormalige president van de Verenigde Staten, George W. Bush, riep in zijn State of the Union toespraak van 31 januari 2006 op tot wetgeving om "het creŽren van mens-dier hybriden en het kopen, verkopen of patenteren van menselijke embryo's te verbieden." Zijn woorden waren gericht aan dovemansoren, en nu is "de chimaera, of de combinatie van soorten, een onderwerp van serieuze discussie in bepaalde wetenschappelijke kringen", schrijft Joseph Infranco, senior counsel voor het Alliance Defense Fund. "We zijn ver voorbij de science fiction van H.G. Wells' gekwelde hybriden in The Island of Doctor Moreau; we bevinden ons in een tijd waarin wetenschappers serieus nadenken over de creatie van mens-dier hybriden."[iii]".
Einde citaat en BRON

Hieronder twee boeken waar ik veel bevestigingen van mijn eigen ervaringen en conclusies in gelezen heb. Niet iedereen zal er door opgebouwd worden. Ik vind ze bijzonder en interessant en ben blij ze vanaf de website van Wim Jongman in het Nederlands gelezen te hebben.

Exo-Vaticana ( 20 delen )

Corrupting the Image ( 18 delen )

De reuzen waren op de Aarde

Mens X Gorilla, Mens X Varken Hybrides
uit het lab kunnen praten.
Deze radiopresentator zorgt voor ophef

Werkende kunstbaarmoeder ontwikkeld

Gevaarlijke ontwikkeling Staat wil
kweken menselijke embryos en
aanpassingen DNA toestaan

De nucleaire dreiging van Noord-Korea
versus de grootste dreiging voor de
mensheid

Wat als je voor een deel buitenaards bent?

5G en de transhumanisering van de mens

Onderzoek in Australie

Poetin heeft kwaadaardige buitenaardsen
de deur gewezen

Verschillende buitenaardse rassen

Reuzen en hun bouwwerken

 

JEHOVAH.NU MAAKT GEEN GEBRUIK VAN COOKIES.

TIP: Druk op het toetsenbord de toetsen CTRL en F5 tegelijk in om deze pagina te vernieuwen naar de laatst bijgewerkte versie