ITCCS ( The International Tribunal into Crimes of Church and State )

 

Het Internationaal Tribunaal inzake Misdaden van Kerk en Staat

Hieronder een uitleg betreft - een in mijn ogen en zover ik het kan zien - zeer moedige in 1956 geboren predikant Kevin Annett.

Kevin`s Indian naam is "Eagle Strong Voice" die hem door Chief Louis Daniels "Whispers Wind", een Crane Clan, Anishinabe Nation Elder uit Winnipeg, Manitoba gegeven is.

Sommige die hoorden van het ITCCS knapten erop af omdat het slechts een "one man show" was. One man show of niet, Kevin Annett wat mij betreft een man met moed en liefde voor rechtvaadigeid. Ik vond in de Nederlands talige verslagen die gaan over de Truth, Honor & Integrity radio-uitzendingen van Thomas Williams, de volgende mededeling van Thomas Williams, en ik citeer:"

Ontmoeting met Kevin Annett

2:40:30 Thomas heeft Kevin Annett onlangs ontmoet. Hij heeft de pijn in zijn ogen gezien, het trauma dat is ontstaan door wat die man heeft gezien. Hartverscheurende verhalen over wat er in Canadese ziekenhuizen en scholen is gebeurd; pedofilie, seksueel misbruik en ritueel misbruik. Dit alles is georganiseerd door de elite, waaronder ook de Canadese Mountain Police en rechters die er bij zijn betrokken. Hij heeft een enorme last op zijn schouders genomen, die voor de meesten te zwaar zou zijn om te dragen. Verhalen over kinderen die aan stukken worden gesneden. Dat is een een enorme taak om op je te nemen".

BRON:Thomas Williams: Steeds meer leden van de Cabal stappen uit het systeem

Kevin Annett is dus de drijvende kracht en het gezicht van het ITCCS, het International Tribunal into Crimes of Church and State, een internationaal gerechtshof in Brussel dat recht spreekt op basis van het Common Law. Kevin is een Canadese predikant die zich al decennialang inzet voor de inheemse indianenbevolking in Canada. Op een bepaald moment kwam Kevin in contact met een Ierse actiegroep bestaande uit slachtoffers van misbruik door de katholieke kerk in Ierland. Samen met deze actiegroep besloot men in 2010 om het ITCCS op te richten. Het oorspronkelijke ITCCS was een samenstelling van vergelijkbare actiegroepen uit Ierland, Engeland, de Verenigde Staten, Canada en ItaliŰ.

Ik heb de informatie over Kevin Annett en het ITCCS hieronder rechtstreeks overgenomen van de website Ella Ster* ( www.ellaster.nl)

Begin citaat van Ella*:

Is Kevin Annett betrouwbaar?

Vanaf het moment dat het ITCCS in 2013-2014 steeds meer naamsbekendheid kreeg en de activiteiten van de organisatie in een stroomversnelling kwamen, is er een zeer uitgebreide smaad- en laster campagne tegen Kevin Annett op gang gekomen. Met eind 2014 als hoogtepunt de 'ontmaskering' door Alfred Webre, waarbij hij Kevin - een vaste gast in zijn uitzendingen - als een baksteen liet vallen. Alfred's Jezu´eten-achtergrond met een familielid in een hoge positie in het Vaticaan, is daarbij een saillant detail.

Rond dezelfde tijd kwam ook de Zuid-Afrikaanse Mel Ve aka Melani Spencer (een voormalig medewerker binnen het ITCCS) met allerlei belastende claims. Volgens Kevin werkt deze Mel Ve heimelijk voor de Katholieke Aartsbisschop van Utrecht die ook betrokken is bij satanische rituele moorden. Het zou me eerlijk gezegd niet verbazen dat de Jezu´eten het ITCCS vlak na de oprichting hebben ge´nfiltreerd, met als doel deze neer te halen op het moment dat deze momentum begon te krijgen.
Je kunt hier meer over lezen in mijn artikel: "De opkomst van Kevin Annett en het ITCCS en het plan om hem neer te halen."

Met een organisatie die het opneemt tegen de meeste machtige instituten ter wereld - die momenteel alle macht in handen hebben: het Vaticaan, koningshuizen en corporaties Ún door alle misdaden die het ITCCS naar buiten brengt, waardoor ze hun machtspositie dreigen kwijt te raken - kun je natuurlijk een goed geoliede lastermachine verwachten. De zogenaamde 'ontmaskering'-filmpjes of -websites over Kevin Annett moeten alleen al om die reden zeer kritisch worden bekeken.

Hoewel wij Kevin Annett het voordeel van de twijfel geven, is het nooit 100% uit te sluiten dat iemand toch niet is wie hij of zij zegt te zijn. In het huidige tijdperk van list en bedrog, zijn veel zaken vaak ondoorgrondelijk. 100% zekerheid hebben we momenteel over niemand, tenzij we iemand persoonlijk door-en-door kennen. Een welles-nietes-discussie over de betrouwbaarheid van het boegbeeld van het ITCCS is daarom niet hetgeen waarop we moeten focussen.

Het gaat er namelijk niet om de persoon Kevin Annett te verdedigen. Mijn standpunt is dat we vooral moeten kijken welke boodschap het ITCCS naar buiten brengt. De organisatie speelt een belangrijke rol bij het bewustwordingsproces, waarbij de mensheid wordt aangemoedigd om alles terug te claimen wat onrechtmatig is ontnomen. Het huidige rechtssysteem is er namelijk niet voor de 'gewone man' en heeft als primair doel om de huidige machthebbers te beschermen.

Onderdeel van internationale Common Law-beweging

Het ITCCS is een onderdeel van een veel grotere, internationale beweging, waarbij tal van organisaties en rechtsgeleerden ervoor pleiten om terug te gaan naar Common Law of natuurrecht. Zo heb je de National Liberty Alliance en Idiho III%, Anna von Reitz en Dr. Naidu, die in grote lijnen allemaal hetzelfde zeggen. De Common Law-beweging maakt mensen ervan bewust dat men de macht kan terugclaimen door zich te beroepen op het natuurrecht dat prevaleert boven het wettenrecht.

Het ITCCS besteed dan ook veel tijd aan het opleiden van mensen en stelt de kennis gratis ter beschikking via de website itccs.org. Ze biedt anderen handvatten en kennis en spoort hen aan om binnen hun gemeenschap, eigen rechtbanken en actiegroepen op te richten. Een uitgebreide manual is voor 10 euro te koop bij Amazon.com. De organisatie is daarbij vooral een inspirator en katalysator voor de wereldwijde beweging die nu plaatsvindt.

Het ITCCS heeft verschillende speerpunten, maar zet zich met name in voor de inheemse Noord-Amerikaanse bevolking. De Indianenbevolking is voor velen een vergeten groep, ondanks het feit dat de genocide op de Indianen veel grootschaliger was dan de Holocaust. Men is ook bezig met het juridische proces om Canada onafhankelijk te maken, en zich los te maken van de Britse kroon.

Daarnaast verzamelt het ITCCS bewijsmateriaal van misdaden die door de kerk en de kroon zijn gepleegd, zoals de rituelen binnen satanische sektes en mensenhandel in kinderen. Een deel van dit bewijsmateriaal is reeds openbaar.

Dit zijn behoorlijk veel activiteiten. Claims dat Kevin Annett alleen opereert, snijden geen hout. Zeker gezien het feit dat hij naast het werk voor de ITCCS de afgelopen 3 jaar ook nog 5 boeken heeft geschreven. Het valt me op dat critici die sceptisch zijn over Kevin Annett, vaak slecht zijn ge´nformeerd over het ITCCS. Het is in dat geval niet een vorm van kritisch denken, maar een kwestie van het klakkeloos innemen van een standpunt. Wij moedigen altijd aan om zelf kritisch te blijven denken en vinden twijfel over klokkenluiders in het huidige tijdperk zeker op zijn plaats. Maar als men zonder zelf onderzoek te doen met een enorme stelligheid een mening ventileert, die simpelweg een vorm van karaktermoord is, dan is men, bewust of onbewust, onderdeel van de smaad- en lastercampagne die de Cabal in de kaart speelt.

BRON: www.ellaster.nl/2017/05/28/kevin-annett-gast-thomas-williams

Artikelen Ella* betreft Kevin Annett

Paus zal machtspositie verliezen:
Kevin Annett te gast bij Sarah Westall

Kelders in het veen

itccs-dutch.blogspot.nl

 

JEHOVAH.NU MAAKT GEEN GEBRUIK VAN COOKIES.

TIP: Druk op het toetsenbord de toetsen CTRL en F5 tegelijk in om deze pagina te vernieuwen naar de laatst bijgewerkte versie