Satanisch Ritueel Misbruik

 

Wat ulieden betreft, komt naderbij, hierheen, GIJ zonen van een waarzegster, het zaad van een overspelige persoon en van een vrouw die prostitutie bedrijft:
Over wie hebt GIJ zoveel plezier? Tegen wie blijft GIJ de mond wijd opensperren, blijft GIJ de tong uitsteken?
Zijt GIJ niet de kinderen der overtreding, het zaad der valsheid, degenen die de hartstocht prikkelen onder grote bomen, onder elke lommerrijke boom, die de kinderen slachten in de stroomdalen onder de kloven der steile rotsen?
JESAJA 57:3-5

"Die de kinderen slachten . . . . ". Dat is niet meer van deze tijd zou je zeggen. Dat gebeurde een paar duizend jaar geleden, maar niet in deze tijd.

Het slechte nieuws is dat het tot in onze tijd is doorgegaan.

Het heeft alles te maken met aanbidding van Satan, de engel die in de tijd van Eden tegen God in opstand kwam. Een complot tegen God smeedde, een groot aantal engelen in zijn complot betrok en meesleurde in zijn opstand.

De door Satan gewenste aanbidding met bijbehorende rituelen waarvan we een indruk krijgen als we de tekst uit Jesaja 57: 3-5 lezen, de video hieronder bekijken en de radio uitzending in één van de aangehaalde artikelen onderaan deze pagina beluisteren duren dus voort tot op de dag van vandaag.

Het goede nieuws is dat er een einde aan komt. We leven in de tijd van het einde. Het einde van satanisch en menselijke heerschappij.
De Nieuwe Wereld Orde is de laatste en achtste wereldmacht, en het gaat de vernietiging tegemoet.

Hieronder leg ik uit waarom ik dat geloof. Cursief de Bijbeltekst uit Openbaring. In HOOFDLETTERS waar - zoals ik het geleerd heb - naar verwezen word. Het kan anders in elkaar zitten, maar ik vind dit het meest logisch. De waarheid is meestal eenvoudig en logisch. Het moet kloppen.

En er zijn zeven koningen: ( WERELDMACHTEN )

vijf zijn gevallen, ( 1 EGYPTE * 2 ASSYRIË
* 3 BABYLON * 4 MEDO-PERSIË * 5 GRIEKENLAND )

één is er, ( 6 ROME, OP HET MOMENT DAT DEZE PROFETIE OPGETEKEND WERD )

de andere is nog niet gekomen, maar als hij gekomen is, moet hij een korte tijd blijven.
( 7 DUALISTISCHE WERELDMACHT ENGELAND-AMERIKA )

En het wilde beest dat was maar niet is, is ook zelf een achtste koning, maar spruit voort uit de zeven, ( 8 NEW WORLD ORDER )
en het gaat de vernietiging tegemoet.
Openbaring 17:10, 11

Op welk punt in de tijd gaat de achtste koning / wereldmacht / new world order de vernietiging tegemoet? Op welk tijdstip zal dat gebeuren?

. . . Wat nu de tijden en de tijdperken betreft, broeders, daarover behoeft U niets geschreven te worden.
Want GIJ weet zelf heel goed dat Jehovah's dag precies zo komt als een dief in de nacht.
Wanneer zij zeggen: "Vrede en zekerheid!
( veiligheid of rust )", dan zal een plotselinge vernietiging ogenblikkelijk over hen komen zoals het [barens]wee over een zwangere vrouw, en zij zullen geenszins ontkomen.
1 THESSALONICENZEN 5:1-3

Daarna dus een Goddelijke Regering en Heerschappij waar geen einde aan gemaakt kan worden.

. . . Toen hoorde ik een luide stem, afkomstig van de troon, zeggen: "Zie! De tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen verblijven, en zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn.

En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn.
De vroegere dingen zijn voorbijgegaan."

En Degene die op de troon was gezeten, zei:
"Zie! Ik maak alle dingen nieuw."
Ook zegt hij: "Schrijf,
want deze woorden zijn getrouw en waarachtig."
OPENBARING 21:3-5

 

Joost Knevel, ervaringsdeskundige en getuige van Satanisch Ritueel Misbruik:
Ik kan nog korter zijn dan ik al was. Joost spreekt volgens mij de keiharde waarheid van hij heeft meegemaakt in zijn jeugd. Hij hoeft mij niet te overtuigen wat er in deze wereld aan slechtheid mogelijk is, maar zijn persoonlijke ervaringen slaan in als een bom en bevestigen wat al duizenden jaren plaats vind, in verband met aanbidding van Satan de Duivel, de tegenstander van de Almachtige God Jehovah.

Wouter Raatgever, weet ik niet veel van, enkel dat hij nu zijn nek uitsteekt. Micha Kat is volgens mij een echte ras journalist. De laatste der Mohikanen, zeg maar. Ik neem die man al jaren serieus en prik door die grote mond heen. Hij heeft het net als Joost niet makkelijk gehad, al zijn de ervaringen van de laatste extremer.

Johan Segers, ook een man die ik heel seriues neem, spreekt volgens mij gewoon de waarheid.

Anneke Lucas, spreekt de waarheid, zie link naar artikel Ellaster onderaan deze pagina.

 

Schrijfster Yvonne Keuls en de moeder van Lisa over georganiseerd kindermisbruik:
Volgens moeder Marlies werd In de Nieuwe Scheveningse Bosjes Lisa (15) bevallen van een baby, die voor haar ogen wordt vermoord. Justitie neemt vervolgens haar aangifte echter niet serieus. Moeder Marlies hecht wél geloof aan de bizarre verklaring van haar dochter. Ze sprokkelt feiten bij elkaar om het gelijk van Lisa te onderbouwen.

Schrijfster Yvonne Keuls publiceerde veelvuldig over seksueel misbruik, rechterlijke macht en minderjarigen. Ze noemt het relaas over Lisa's hel volstrekt geloofwaardig. Onderzoek door het VPRO-radioprogramma Argos wees uit dat Justitie blunderde in deze zaak, alsof van hogerhand wordt verijdeld dat de onderste steen boven komt.

 

Protect the children march: het initiatief van Melchior Verbon:
Melchior Verbon organiseert de 'Protect the children march' om hernieuwde aandacht te vragen voor het belangrijkste onderwerp ter wereld: het beschermen van de glimlach van ieder kind.
Sven-Ake Hulleman nodigde hem uit voor een gesprek.

 

Evangelische Omroep reportage TIJDSEIN uit 1989:
In 1989 heeft de EO in het programma TIJDSEIN onderstaande reportage uitgezonden op TV.
Iemand heeft dat met een videorecorder opgenomen en in de tijd dat computers sneller werden omgezet naar een bruikbaar video bestand en de video vervolgens op YouTube geplaatst. Vlak onder de video verschillende fragmenten uit de reportage.

Het verhaal van Lisa

Glasscherven en duistere rituelen

Oud-advocaat generaal pleit voor
onderzoek naar ritueel misbruik

Ellaster: Glasscherven
en duistere rituelen

Allaster: Minister Grapperhaus:
Er komt geen onafhankelijk onderzoek
naar Ritueel Misbruik

Anneke Lucas: de memoires
van een kind-seksslaaf

 

JEHOVAH.NU MAAKT GEEN GEBRUIK VAN COOKIES.

TIP: Druk op het toetsenbord de toetsen CTRL en F5 tegelijk in om deze pagina te vernieuwen naar de laatst bijgewerkte versie