De Naam van God

 

Zij zinnen erop mijn volk mijn naam te doen vergeten door middel van hun dromen,
die ze ieder aan hun naaste vertellen,
net zoals hun vaderen mijn naam hebben vergeten door middel van Bańl.
Jeremia 23:27

'PROJECT JEHOVAH' was in 1953 een Top Secret Investigation naar UFO`s waarbij President Dwight D.Eisenhower persoonlijk was betrokken. In een twee pagina's tellende brief van 4 November 1953 benoemde Dwight Eisenhouwer Albert Einstein als directeur van 'PROJECT JEHOVAH'. Hieronder een gedeelte uit de brief:

"I cannot overemphasize the need for the utmost discretion and understanding in exercising the authority set forth in these documents. Accordingly, I would like you to find some way to brief the various Authorizing Commanders on the subject to ensure that all are of one mind as to the letter and spirit of these instructions. Preferably, I would like to see this done in a closed meeting to be arranged through the Director of the National Security Agency, yourself, and representatives of the MJ-12/Special Studies Project. I specifically want Project JEHOVAH director Professor Albert Einstein and Doctor Robert Oppenheimer to inject any useful comments to the briefing as they are most informed on the physics related to the subject. Perhaps the annual Quantico conference could provide an opportunity to do this without the publicity which would call attention to a special meeting.

Sincerely,

Dwight D. Eisenhower"

President Eisenhower was opgevoed in een gezin van Jehovah`s Getuigen en was dus niet alleen bekend met de Naam van God maar kende blijkbaar ook de belangrijkheid betreft de Naam van de Enige Soevereine Almachtige God en Enige Schepper Jehovah.

Voor al de beweringen die ik - Rijk Janssen - op deze site doe, moedig ik u aan deze zaken zelf na te trekken.

Ik kan het bestaan van God niet bewijzen aan mensen die niet in een God willen geloven. Zo kan ik zaken die mensen niet kunnen of willen aannemen, begrijpen of geloven ook niet "bewijzen". Degenen die echt op zoek zijn naar waarheid zullen zelf moeten overdenken en nagaan of dit soort zaken en dingen waarheid zijn. Op deze hele site ben ik over het algemeen kort door de bocht, wind er geen doekjes om en geef ik aan hoe ik er vanaf 1981 over ben gaan denken. Sommige onderwerpen zullen voor veel mensen moeilijk te begrijpen zijn, maar in het 'laatst der dagen' zullen er wel meer dingen gebeuren die bij de meeste mensen als iets onwerkelijks ervaren gaat worden.

Ik spring tijdens het schrijven vaak van 'de hak op de tak'. Ik schrijf vanuit mijn hart, niet als een professionele schrijver. Zoals het in mij opkomt, zo schrijf ik het op. Niet omdat ik ge´nspireerd wordt, maar omdat het voor mij beter aanvoeld. Let alstublieft ook niet teveel op taalfouten. Ik vind de Nederlandse taal onlogisch, onnodig ingewikkeld, moeilijk en zonde van mijn tijd me er echt in te verdiepen. Op mijn twaalfde koos ik voor de M.A.V.O. Nederlands, Engels, Duits en Frans waren zo`n beetje de hoofdvakken. Ik heb in die jaren veel naar buiten zitten staren en droomde weg in mijn overdenkingen. Zonde van de tijd wat betreft opleiding.

Ik was een tiener toen ik echt serieus vragen over het leven en over God ging stellen. Als jong kind eind jaren `60 had ik een "blond jochie" ( bijna wit haar ) in de slaapkamer van mij en mijn twee broertjes gezien. Rond 2015 begon mij op te vallen dat in berichten over buitenaardsen gesproken werd over buitenaardsen met een 'Scandinavisch' uiterlijk. Deze soort 'buitenaardsen' blijken 'Nordics' te worden genoemd.

Amerikaans politica Bettina Rodriguez Aguilera bijvoorbeeld, heeft geclaimd dat ze is ontvoerd door aliens ( hybriden ). Ze zat eerder in het stadsbestuur van Miami en zei dat ze op 7-jarige leeftijd is meegenomen door buitenaardse wezens. "Er waren drie mensen, die er een beetje uitzagen zoals jij," zei ze tegen een blonde presentatrice van een tv-show.

Wat en wie dat "blonde jochie" was laat ik verder in het midden, voor mij is het enkel van belang hoever we in de tijd van het einde van deze oude wereld gevorderd zijn ( Zo ook GIJ, wanneer GIJ al deze dingen ziet, weet dan dat hij nabij is, voor de deur. MattheŘs 24:33 ).

Hoewel veel mensen geloven dat - sommige - 'buitenaardse hybriden' ons komen helpen, geloof ik dat deze kruisingen - dus hybriden net zoals de Nephilim - geen schepselen van de Almachtige God Jehovah zijn. Ik geloof dat ze uit een plan van Gods tegenstander, de engel die wij Satan de Duivel noemen, zijn voort gekomen. Ik heb me wel mijn hele leven afgevraagd "hoe dat blonde jochie in onze slaapkamer was binnengekomen". De openslaande deuren in de slaapkamer, waar hij blijkbaar vandaan kwam, waren op slot. Ik vond in dit artikel de volgende opmerking en ik citeer: "Navolgend een aantal voorbeelden van wat sommige van die kinderen zeggen: Zoals de 5-jarige Aiden:"Ik vind het niet erg om door muren te gaan en ik leer meer op de schepen dan op school".

In Chili ( mensen in Zuid-Amerika lachen niet om buitenaardse hybriden, zoals wij in "Wakker Nederland" over het algemeen wel doen ) heeft de Verenigde Naties via UNICEF een promotie video online staan om kinderen alvast te wennen aan hybriden in de klas: "Iemand anders ontmoeten is een grote kans om waardevolle ervaringen te beleven. Laten we 'ja' zeggen tegen integratie!" Heel subtiel en anders bedoeld gebracht, maar ondertussen 'IN YOUR FACE'.

Duidelijk. Voor mij tenminste. Zeker iets om 'achter je oren te krappen' in plaats de draak te steken met het Satanisch Fokprogramma welke al voor de vloed begon, met als doel de mensheid te verbasteren tot andere soorten dan de door de Schepper Jehovah geschapen "100% volbloed mensen Adam en Eva". Overigens was de volmaakte mens Jezus ook 100% volbloed mens. Jezus was en is de eerst - uit een 100% volbloed mens genaamd Maria - geboren Zoon van God.

Adam was ook een zoon van God, maar rechtstreeks geschapen, niet - uit een vrouw - geboren. Engelen zijn ook zonen van de Ware God, maar ook die zijn rechtstreeks geschapen, en niet - uit een vrouw - geboren. Er zijn ook mensen die zonen en dochters van de Ware God zijn, maar hoewel ze geboren zijn uit een vrouw, zijn zij niet rechtstreeks verwekt door de Almachtige God.

Jezus echter, is wel rechtstreeks verwekt door Zijn Vader in de Hemel en als enige - uit een vrouw - eerstgeboren volmaakte mens. Jezus is 'van nature' geen god of God. Jezus is 'van nature' ook geen engel. Jezus is 'van nature' een volmaakte mens en bezit een 'verheerlijkt lichaam', en leeft na zijn opstanding bij Zijn vader in de Hemel. Als een Volmaakte Mens. Jezus is niet onze Schepper zoals velen geloven.
Spreuken 8:22-31 gaat niet over Jezus maar over "Wijsheid". De Ware God en Schepper Jehovah was alleen tijdens de Schepping

"Dit heeft Jehovah gezegd, uw Terugkoper en uw Formeerder van de buik af: "Ik, Jehovah, ben het die alles doet, die de hemelen uitspande, geheel alleen, de aarde uitspreidde. Wie was bij mij?" Jesaja 44:24

Het was ergens tussen 1974 - 1976 toen ik een "UFO" zag. Een grote witte bol die geruisloos en snel kwam "aanvliegen", zeer snel kon stoppen om daarna weer extreem snel te accelereren. Dat was op deze plek bij de flat van de Korfoedreef in Utrecht-Overvecht:

Ik stond ter hoogte van de pijl op de foto.

Ik geloof in de loop der jaren enkele antwoorden te hebben gekregen hoewel ik mijn mening heel vaak heb moeten bijstellen tijdens het vragen en zoeken naar waarheid.

Ik sta nog steeds open voor meer waarheid betreft alles wat met het leven en de Schepper ervan te maken heeft. Ik hecht veel waarde aan wat wij de Bijbel noemen. Een verzameling van boekjes ( boekrollen ) die in mijn ogen meer zijn in aantal dan de 66 boeken/brieven/geschriften in de meest gangbare Bijbel Vertalingen. Want dat zijn het namelijk allemaal. Vertalingen waarvan sommige boeken in aantal 66 zijn en andere er meer bevatten dan de 66 meest bekende boeken/brieven/geschriften. Ik persoonlijk ben trouwens niet zo kapot van al die "zessen". Maar dat kan aan mij liggen.

De Naam van God bestaat overigens uit drie lettergrepen, dat heeft te maken met de leestekens eronder. Jahweh heeft maar twee lettergrepen. Jehovah komt dus eerder in de buurt dan Jahweh. Hieronder de Naam van God in de King James Bijbel vertaling.

De verschillende links hieronder wijzen naar een - in mijn ogen - zeer duidelijke uitleg betreft de Naam Jehovah als de meest juiste vertaling van de Naam van God.

Ik ben me wel bewust van het feit dat veel mensen tegenwoordig bij de Naam "JEHOVAH" een "vreemde smaak in de mond krijgen". Ik begrijp dat heel goed. Er lopen op deze planeet mensen rond die zichzelf naar de Naam van God noemen. De meeste van deze mensen willen echt oprecht God aanbidden maar ze gehoorzamen in de eerste plaats een menselijke organisatie en aanbidden het als een gouden kalf. Ze noemen zichzelf "Jehovah`s Getuigen" maar hun werken laten zien dat zij in werkelijkheid "Wachttoren Getuigen" zijn. Collectief hebben zij onder leiding van het Wachttorengenootschap de Naam Jehovah door het slijk gehaald, zodat de meeste mensen een afkeer van deze Naam van God hebben gekregen.

Jehovah is geen schijnheilige en geen hypocriete God. Zijn Zoon, de mens Jezus Christus, die het beeld van zijn Vader is, heeft dat duidelijk aan de wereld laten zien tijdens de 33 jaar dat hij als volmaakt mens op Aarde leefde. Er zijn onder Jehovah`s Getuigen ook oprechte mensen die nooit de Naam van God door het slijk zouden willen halen. Maar angst om verlies van familie en vrienden doen deze getuigen besluiten hun mond te houden en te blijven hangen in de Wachttoren Organisatie. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de kwesties rond het weigeren van bloed, en de "twee getuigen regel" uit de Moza´sche wet waar christenen niet meer onder staan en leven die gebruikt word voor het pedofielen beleid waardoor veel pedofielen in deze tijd "gepamperd" worden en hun gang kunnen gaan binnen de organisatie van het Wachttorengenootschap.
Veel Jehovah`s Getuigen zitten er wel degelijk mee in hun maag, maar doen er verder niks mee.

Probeer dus de Goddelijke Naam Jehovah los te zien van het Wachttorengenootschap en het gedrag van veel Jehovah`s Getuigen. Geef De Schepper, de Enige Almachtige God nooit de schuld van wat mensen zogenaamd in Zijn Naam doen.

De onderstaande artikelen, waar de links naar verwijzen, zijn duidelijk over de Naam van God en waarom "JEHOVAH" een logische keuze kan zijn in verband met het uitspreken van God`s Eigen Naam.

Jehovah of Jahweh

Jehovah is Zijn Naam

Biblia Neerlandica

Eenig God

 

JEHOVAH.NU MAAKT GEEN GEBRUIK VAN COOKIES.

TIP: Druk op het toetsenbord de toetsen CTRL en F5 tegelijk in om deze pagina te vernieuwen naar de laatst bijgewerkte versie

COPYRIGHT DISCLAIMER UNDER SECTION 107 OF THE COPYRIGHT ACT 1976

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

It is not my intention to steel the work or honor of others, I collect articles that paint a different picture than the mainstream media shows us. So I promote the work of others. If something on this site comes from you, then you could see that as an honor that I republished it. I try with this site to show you through articles what I've learned over the past four years, that gives you a very different picture than the reality which we all live in.