De Zoon van God

 

Toen hij de scharen zag, ging hij de berg op; en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem; en hij opende zijn mond en ging ertoe over hen te onderwijzen en zei:

"Gelukkig zijn zij die zich bewust zijn van hun geestelijke nood,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen toe.

Gelukkig zijn de treurenden,
want zij zullen vertroost worden.

Gelukkig zijn de zachtaardigen,
want zij zullen de aarde berven.

Gelukkig zijn zij die hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Gelukkig zijn de barmhartigen,
want hun zal barmhartigheid worden betoond.

Gelukkig zijn de zuiveren van hart,
want zij zullen God zien.

Gelukkig zijn de vredelievenden,
want zij zullen 'zonen van God' worden genoemd.

Gelukkig zijn zij die ter wille van de rechtvaardigheid zijn vervolgd,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen toe.

Gelukkig zijt GIJ wanneer men U smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad tegen U spreekt ter wille van mij. Verheugt U en springt op van vreugde, want UW beloning is groot in de hemelen; zo immers hebben zij de profeten vr U vervolgd".
Matthes 5:1-12

Over Jezus Christus, de eniggeboren Zoon ( sommige vertalingen vertalen Johannes 1:18 met eniggeboren God ) van God, is veel geschreven.
Ik heb hieronder enkele teksten en afbeeldingen gebruikt om aan te geven hoe ik geloof wie Jezus Christus is.

Jarenlang geloofde en leerde ik dat Jezus een engel ( Michal ) was en tegelijkertijd een God en tegelijkertijd ( de Grootste ) Mens. Op het moment van schrijven geloof ik dat Jezus een Mens met een verheerlijkt lichaam ( wat dat precies voor lichaam is ben ik nog niet uit ) in de Hemel is. En zeker is Jezus in alles de Grootste Mens. Wij hebben door zijn offer alles aan hem te danken. Hij is onze loskoper en middelaar.

Jezus lijkt als twee druppels water op zijn Vader, De Almachtige God Jehovah. Het zijn twee persoonlijkheden die n zijn. Twee handen op n buik, zou je kunnen zeggen. Hoe kan je dat begrijpen? Een man en een vrouw bijvoorbeeld zijn samen n vlees ( Genesis 2:24 ) en toch zijn het twee verschillende personen. Zo is het met God de Vader en Zijn Zoon ook. Ze zijn n, maar twee verschillende personen, die samen werken. De Zoon bijvoorbeeld, om aan te geven dat ze niet dezelfde persoon zijn, was eens drie dagen dood. Vervolgens wekte de Vader hem op. De Vader Zelf kon en kan overigens niet sterven ( Habakuk 1:12 ). Jezus kon wel sterven maar is nu onsterfelijk. Twee verschillende personen dus. Een Vader en een Zoon. 1 + 1 = 2. Zo simpel is dat, hoe moeilijk mensen er vaak over kunnen doen.

Na de oordeelsdag - het 1000 jarig ( misschien een symbolisch getal ) Koninkrijk - draagt Jezus alles weer aan zijn Vader over.

Maar wanneer alles aan hem onderworpen is, dn zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Hem die alles aan hem heeft onderworpen, opdat het zal zijn: God alles in allen! 1 Korinthirs 15:28

Ik persoonlijk vind van wat hieronder aan afbeeldingen staan het meest logisch in verband met een uitleg over God`s Zoon.

Waarom moest Jezus sterven?

Jezus voormenselijk bestaan?

 

JEHOVAH.NU MAAKT GEEN GEBRUIK VAN COOKIES.

TIP: Druk op het toetsenbord de toetsen CTRL en F5 tegelijk in om deze pagina te vernieuwen naar de laatst bijgewerkte versie